Φίλτρα/Ρυθμιστικοί μετρητές

Κωδ. 13810-00

Φίλτρα/Ρυθμιστικοί μετρητές

Τα φίλτρα/ρυθμιστικοί μετρητές φιλτράρουν και ρυθμίζουν την πίεση του αέρα για τον έλεγχο της ταχύτητας μιας διαφραγματικής αντλίας. Διατίθεται σε ¼ ίντσα, ίντσα και ¾ ίντσα – συμβατή για όλα τα μεγέθη AODD.

Φωτογραφικό υλικό

Αρχεία για κατέβασμα